Logo
space STARTSIDA             FAKTA             HÄNDELSER             GALLERIET             KONTAKT         space
Fyra nystan

HISTORIA

INTERNATIONELLA
SYMPOSIER

SVAMPFÄRGAR-
SÄLLSKAPET

BÖCKER

HÄNDELSER


 

Svampfärgningens historia
Svampfärgning är en ung vetenskap. I mitten på 70-talet gjordes upptäckten av Miriam Rice i USA. Hennes första bok "Mushrooms for color", utkom 1980. Själv startade jag med att färga garn med svamp 1978. Det var en fantastisk upptäckt!
Med tidigare erfarenhet av växtfärgning överraskades jag av enkelheten och den färgskala som färgning med svamp ger. Med obetat- eller alun/vinstenbetat garn får man regnbågens alla färger. Betning med alun/vinsten är en miljövänlig metod. Förutom ull kan man med svamp även färga silke, renhorn, fjädrar mm.

 

© Hjördis Lundmark | www.lystickan.se