Logo
space STARTSIDA             FAKTA             FÄRGER             GALLERIET             BÖCKER             KONTAKT         space
Fyra nystan

HISTORIA

INTERNATIONELLA
SYMPOSIER

SVAMPFÄRGAR-
SÄLLSKAPET

ÄLDRE NYHETER

LÄNKAR

OM MIG


 

Svampfärgarsällskapet i Sverige
På mitt initiativ startade Svampfärgarsällskapet den 4 november 1992. Sällskapet har medlemmar över hela landet samt även nordiska medlemmar. Antalet medlemmar är i dag ca 80.

Svampfärgarsällskapet is a society for people who are interested in dyeing with mushrooms. On my initiativ the society was founded 4 november 1992. The society has members from the whole country, even members from the nordic countries. The society has about 80 members.

.

 

© Hjördis Lundmark | www.lystickan.se